Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

(PSZOK)

Urząd Gminy Kutno informuje, że punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Kutno zlokalizowany jest w siedzibie firmy:

TONSMEIER Centrum Sp. z o. o., ul. Łąkoszyńska 127 w Kutnie

PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00

telefon kontaktowy 24 254 29 87

Do PSZOK przyjmowane są bezpłatnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kutno następujące odpady komunalne:

 • odpady z papieru, w tym  tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury;
 • odpady  metali, w tym odpady opakowaniowe z metali;
 • odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych;
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
 • szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów ;
 • przeterminowane leki;
 • chemikalia;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • inne odpady wielkogabarytowe i meble;
 • odpady budowlane i rozbiórkowe;
 • zużyte opony w ilości 8 sztuk z posesji na rok ( z wyjątkiem samochodów ciężarowych i ciągników);
 • tekstylia i odzież.

PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne zbierane w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Kutno.

Przyjmowanie odpadów zbieranych selektywnie dostarczonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Kutno będzie możliwe po okazaniu dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania na terenie gminy Kutno.

Analiza Stanu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Dla Gminy Kutno za rok 2017

Osiągnięte poziomy recyklingu w 2017r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017r. poz. 1289 ze zm.), na podstawie danych uzyskanych od przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kutno  informuję, że Gmina Kutno osiągnęła w 2017 roku:

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (wyliczono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych) wyniósł 24,53 %.

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (wyliczono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych) wyniósł 100%.

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (wyliczono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczania składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji) wyniósł 13,74 %.

Osiągnięte poziomy recyklingu w 2016r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016r. poz. 250 ze zm.), na podstawie danych uzyskanych od przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kutno  informuję, że Gmina Kutno osiągnęła w 2016 roku:

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (wyliczono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych) wyniósł 18,7 %.

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (wyliczono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych) wyniósł 100%.

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (wyliczono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania tych odpadów) wyniósł 45 %.

Deklaracja o wysokości opłatyza gospodarowanie odpadami komunalnymi

Osiągnięte poziomy recyklingu w 2015r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016r. poz. 250), na podstawie danych uzyskanych od przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kutno  informuję, że Gmina Kutno osiągnęła w 2015 roku:

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (wyliczono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych) wyniósł 17 %.

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (wyliczono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych) wyniósł 100%.

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania (wyliczono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania tych odpadów) wyniósł 48 %.

Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Krzyżanówku.

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Kutno

Dla Gminy Kutno zorganizowany został punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany w siedzibie firmy obsługującej Gminę Kutno:

Tonsmeier Centrum Sp. z o.o.

 1. Łąkoszyńska 127

99-300 Kutno

PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00

telefon kontaktowy 24 254 29 87

PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych: szkło; papier i tektura; tworzywa sztuczne; metale; opakowania wielomateriałowe;  odpady ulegające biodegradacji (w tym odpady zielone); odpady wielkogabarytowe; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; przeterminowane leki; chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe); baterie i akumulatory; zużyte opony; odpady budowlane i rozbiórkowe.

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla gminy Kuno za rok 2016

Analiza 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla gminy Kuno za rok 2015

Analiza 2015

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla gminy Kuno za rok 2014

analiza 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla gminy Kuno za rok 2013

analiza 2013

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kutno

Nazwa firmy, adres

Tonsmeier Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno

Zakład Usług Komunalnych Stanisław Lewandowski, ul. Kopernika 9/11, 99-300 Kutno

Zakład Usług Komunalnych , ul. Paderewskiego 3, 99-340 Krośniewice

Zakład Komunalno Budowlany „KOM-BUD” Marek Kwiatkowski, ul. Łąkoszyńska 132, 99-300 Kutno

Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN” Andrzej Bakun, Roztoka 6,  62-513 Krzymów

Eneris Surowce Spółka Akcyjna, 97-200 Tomaszów Maz., ul. Majowa 87/89

SITA PŁOCKA GOSPODARKA KOMUNALNA Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 31, 09-400 Płock

REMONDIS Sp. z o.o. Oddział Łódź, ul. Zbąszyńska 6, 91-342 Łódź

MAGDALENA SZYMCZAK „MAGMAR”, ul. Wincentego Kadłubka 22/26 lok. 43, 93-263 Łódź

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o., Baruchowo 54, 87-821 Baruchowo


Opublikował: admin
Data dodania: 20 lipca 2015
Data ostatniej modyfikacji: 15 maja 2019
Stronę odwiedzono: 6835 razy

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij